Ako sa objednať

KAŽDÁ  PACIENTKA, ČI  PACIENT SA MôŽE  U  NÁS  V  PÚCHOVE   OBJEDNAŤ  NA  NAMI  VYKONÁVANÉ  VYŠETRENIA SLOBODNE  NA  ZÁKLADE  VLASTNÉHO  VÝBERU  A  PODĽA  PLATNEJ  SLOBODNEJ  VOĽBY  LEKÁRA  ČI  ZDRAVOTNÍCKEHO  ZARIADENIA SAMOTNOU/SAMOTNÝM  PACIENTKOU/ PACIENTOM   –  PODĽA  PLATNÝCH PREDPISOV  V  SR.

OBJEDNÁVKY :

 - telefonicky : 042/4605417

- osobne

Pacientky/pacienti, poistení v nižšie uvedených zdravotných poisťovniach so žiadankou na vyšetrenie a platnou kartičkou zdravotného poistenia – sú u nás vyšetrení bezplatne ( DôVERA, VšZP, UNION ZP).

Nepoistení pacienti/pacientky, či vyšetrenia na vlastnú žiadosť pacientov – možné po dohode s personálom.

Zoznam výkonov,pri ktorých možno požadovať úhradu a cenník všetkých výkonov vyvesený v čakárni.