O ambulancii

 

- zobrazovaciu diagnostiku chorôb (konvenčné rtg vyšetrenia, mamografie, ultrazvukové vyšetrenia) u nás vykonávame od roku 1997 – t.č.v zložení  2 lekári – rádiológovia :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MUDr.Vlastimil Bulanda , MUDr. Kamil Bulanda                                                                                                           

  a  4xrádiologický technik(1 zdrav.sestra) :                                                                                 Jana Gášková , Bc.Soňa Štefániková , Marta Švecková , Marta Vozáriková